„A Petőfi Sándor utca (87 hrsz.) burkolat felújítása Komlódtótfalu községben”

A Magyar Falu Program 2020. évi végrehajtásáról szóló 1043/2020. (II.17.) Korm.
határozatban foglalt kormányzati szándékkal összhangban a Magyar Falu Program keretében
meghirdetett, Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás – 2020 című, MFP-
ÖTU/2020 kódszámú pályázati felhívásnak megfelelő pályázati kiírásra, Komlódtótfalu
Község Önkormányzata, mint támogatást igénylő 2020.04.08 18:19:59 időpontban nyújtott
be, 3071885323 iratazonosító számon. A Miniszterelnökség és a Magyar Államkincstár a
3071885323 támogatási kérelmet elbírálta, és támogatásra alkalmasnak minősítette.
(Támogatói okirat iratazonosítója: 3091992096).
A projekt címe: „A Petőfi Sándor utca (87 hrsz.) burkolat felújítása Komlódtótfalu
községben”.
A vissza nem térítendő támogatás összege 29.995.558,- Ft.
A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2020.07.15.
A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2020.11.30.
Műszaki jellemzők: A Petőfi S. utca (87. hrsz.) útburkolata az 1980-es években épült szórt
útalap ágyazatra, hengerelt aszfalt kopóréteggel. A padka felhízása miatt a burkolat széle
földdel takart, burkolatszélek letöredeztek, a pálya kátyúsodott, több helyen hálósan
repedezett. Burkolat felújítás nem történt az építés óta, melyre jelen beruházás irányult. Az
érintett utca nagymértékben elhasználódott, felújításra szorult. A műszaki megoldás a
következő volt: a burkolat szélének felszabadítása, helyenként felhízott útpadka letolása, a
letöredezett szélek sepréssel történő kitisztítása történt. A burkolat felületek előkészítése és
kiegyenlítése, helyenként kátyúzása, nagy felületű süllyedések, burkolatszél javítások
elvégzése megtörtént. A burkolati csatlakozások kijelölése, a csatlakozó burkolatoknál
burkolatbontás a technológiai réteg beépítéséhez szükséges volt. A teljes aszfaltszőnyeg
terítése előtt a felületeket portalanították, majd kellősítő, bitumenemulziós permetezéssel
látták el a meglévő burkolat teljes felületén. Hengerelt aszfalt készítése finisserrel, AC-11
kopó 50/70 jelű aszfaltkeverékből, 5,0 cm vastagságban, kiegyenlítő réteggel (2,50 cm vtg.),
tömörítéssel együtt látták el. A megvalósult útburkolat mellé 20 cm vastag M22 nemesített
padkát készítettek 1,15 – 1,15 m szélességben. A stabilizált padka mellé földpadkát kellett
készíteni 0,85 – 0,85 m szélességben átlag 10 cm vastagságban, megfelelő oldalesési
viszonyok kialakításával, profilozással tömörítéssel együtt.
A fejlesztés keretében felújított burkolatok mennyisége:
Petőfi u. 87 hrsz.: 1541,36 m2
A fejlesztés eredményeképp a településkép javítása és a közlekedésben résztvevők
komfortérzetének növelése mellett a könnyebben karbantartható útfelületek által a közúti
közlekedésben résztvevők számára a közlekedésbiztonsági kockázatok is csökkennek.